موسیقی زنده

هر شب اجرای موسیقی اصیل سنتی توسط هنرمندان استانی و کشوری،محیطی دنج و سرشار از آرامش را به شما ومیهمانان ارزشمندتان هدیه خواهد داد.